פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Abuso

Departamento de reportes de abuso en los servicios

 Comercial

Departamento de Ventas, Cobros y Pagos